กปภ.ข.9 ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5