กปภ.ข.9 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"