กปภ.ข.9 ร่วมกับ กปภ.สาขาสันกำแพง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน