กปภ.ข.9 จัดพิธีสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลประเพณีปีใหม่เมือง