กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ทางหลวงหมายเลข 11