กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก