องค์กรแห่งการเรียนรู้

คู่มือการใช้งานระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง หรือ M7 เป็นระบบสำหรับติดตามว่าแต่ละโครงการก่อสร้างไปถึงขั้นตอนใด และ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไร

เอกสารแนบ
1. ไฟล์คู่มือการใช้งาน
 

แนวทางป้องกันการปฏิบัติงานโดยมิชอบ

หมวดอื่นๆ
เอกสารแนบ
1. แนวทางป้องกันการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย...กปภ.สาขาเชียงราย

หมวดอื่นๆ
เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ และมีการนำมาใช้เป็นประจำในงานด้านต่างๆ ไว้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กรให้กับพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
เอกสารแนบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 

การเตรียมพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001 โดย...กปภ.สาขาเชียงราย

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เอกสารแนบ
1. การเตรียมพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001
 

การออกจดหมายแจ้งเตือนแบบมีบาร์โค้ดสำหรับชำระหนี้ค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดย...กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)

กระบวนการให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ขั้นตอนการดำเนินงานติดตามหนี้ค้างชำระและออกจดหมายแจ้งเตือนแบบมีบาร์โค้ดสำหรับชำระหนี้ค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้ความสะดวกแก่ ผู้ใช้น้ำที่ไม่สามารถมาชำระเงินที่ กปภ.สาขาได้

เอกสารแนบ
1. ไฟล์คู่มือการใช้งาน