กปภ.ข.9 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2561