กปภ.ข.9 ประชุมรับนโยบายจาก รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 1 )