การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561