การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และ จัดประชุมผู้บริหารร่วมกับพนักงานในสังกัด ประจำปี 2562