กปภ.ข.9 ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ