กปภ.ข.9 และ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment For Ecosystem Service : PES) ณ พื้นที่ตำบลโป่งแยง