ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562