กปภ.ข.9 ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี