กปภ.ข.9 ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่