เบอร์ติดต่อ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๙

กปภ.สาขา เบอร์โทรศัพท์ Fax. E-mail 
เชียงใหม่ 0-5323-3479-80, 09-2224-5470 0-5325-2272 5511011@pwa.co.th
ฮอด 0-5346-1066 0-5346-1066 5511012@pwa.co.th
สันกำแพง 0-5333-1755 0-5339-1582 5511013@pwa.co.th
แม่ริม 0-5329-7253, 0-5329-7776, 06-1328-0270 0-5329-7776 5511014@pwa.co.th
แม่แตง 0-5347-1295, 0-5345-6131 0-5347-1295 5511015@pwa.co.th
ฝาง 0-5345-1123 0-5345-2418  5511016@pwa.co.th
จอมทอง 0-5382-6981 0-5334-2093 5511017@pwa.co.th
แม่ฮ่องสอน 0-5369-5470 0-5362-0024 5511018@pwa.co.th
แม่สะเรียง 0-5368-1368 0-5368-1368  5511019@pwa.co.th
ลำพูน 0-5351-1072 0-5356-0901  5511020@pwa.co.th
บ้านโฮ่ง 0-5398-0292 0-5398-0292  5511021@pwa.co.th
ลำปาง 0-5421-7157 0-5432-2880  5511022@pwa.co.th
เกาะคา 0-5428-1388 0-5432-6771  5511023@pwa.co.th
เถิน 0-5429-1598 0-5432-6771  5511024@pwa.co.th
แพร่ 0-5451-1185 0-5452-2992  5511025@pwa.co.th
เด่นชัย 0-5461-3379 0-5461-3379  5511026@pwa.co.th
ร้องกวาง 0-5452-0565 0-5464-8358  5511027@pwa.co.th
น่าน 0-5471-0578 0-5477-4639  5511028@pwa.co.th
ท่าวังผา 0-5479-9010 0-5479-9010  5511029@pwa.co.th
พะเยา 0-5443-1090 0-5443-1090  5511030@pwa.co.th
จุน 0-5445-9226 0-5442-0427  5511031@pwa.co.th
เชียงราย 0-5371-1655 0-5371-3008  5511032@pwa.co.th
พาน 0-5372-1518 0-5372-2809  5511033@pwa.co.th
เทิง 0-5379-5666 0-5379-5666  5511034@pwa.co.th
เวียงเชียงของ 0-5379-1438 0-5365-5208  5511035@pwa.co.th
แม่สาย 0-5373-1010 0-5373-2799  5511036@pwa.co.th
แม่ขะจาน 0-5427-9145 0-5427-9145  5511037@pwa.co.th