หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 16,859 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายน่าน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายน่าน จำนวนลูกค้า 13,905 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน
2 เทศบาลตำบลดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
6 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
8 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
หน่วยบริการนาน้อย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการนาน้อย จำนวนลูกค้า 693 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลนาน้อย นาน้อย นาน้อย น่าน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะเกษ ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย นาน้อย นาน้อย น่าน
หน่วยบริการกลางเวียง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการกลางเวียง จำนวนลูกค้า 2,261 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเวียงสา เวียงสา น่าน
2 เทศบาลตำบลกลางเวียง กลางเวียง เวียงสา น่าน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง กลางเวียง เวียงสา น่าน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน ส้าน เวียงสา น่าน
เลื่อนขึ้นข้างบน