หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 2,810 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายเทิง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเทิง จำนวนลูกค้า 2,270 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลงิ้ว งิ้ว เทิง เชียงราย
2 เทศบาลตำบลเวียงเทิง เทิง เชียงราย
3 เทศบาลตำบลสันทรายงาม สันทรายงาม เทิง เชียงราย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เวียง เทิง เชียงราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว งิ้ว เทิง เชียงราย
หน่วยบริการพญาเม็งราย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการพญาเม็งราย จำนวนลูกค้า 540 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
2 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
เลื่อนขึ้นข้างบน