หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

นายอนุชา ศิริบวรเดช

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

ที่อยู่ : 330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50300
E-mail : 5511011@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 052-001349
โทรสาร : 053-252272
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 7.30-16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
วันเสาร์ 8.30-12.00
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
: https://www.messenger.com/t/527644953928682
เลื่อนขึ้นข้างบน