หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

นายวิชาญ พรมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาฮอด


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

ที่อยู่ : 178 หมู่ 10 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
E-mail : 5511012@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5346-1066
โทรสาร : 0-5346-1066
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
: https://www.messenger.com/t/PWAHOD
เลื่อนขึ้นข้างบน