หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง

นายสกลณรงค์ สาลี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสันกำแพง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง

ที่อยู่ : 36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
E-mail : 5511013@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5333-1755
โทรสาร : 0-5339-0582
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง
: https://www.messenger.com/t/141305449832487
เลื่อนขึ้นข้างบน