หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่ริม


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

ที่อยู่ : 449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
E-mail : 5511014@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5329-7253 , 0-5329-7776 , 06-1328-0270
โทรสาร : 0-5329-7253 ต่อ 13
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
: https://www.messenger.com/t/401740990003430
เลื่อนขึ้นข้างบน