หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

นายวรชาติ สีหบัณฑ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่แตง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

ที่อยู่ : 170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
E-mail : 5511015@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5347-1295
โทรสาร : 0-5347-1295
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
: https://www.messenger.com/t/pwamt
เลื่อนขึ้นข้างบน