หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

นายประยูร นวมงาม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาฝาง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
E-mail : 5511016@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5345-1123
โทรสาร : 0-5345-2418
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
: https://www.messenger.com/t/100002309297592
: pwa5511016
เลื่อนขึ้นข้างบน