หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

นายภิญโญ ทิพย์เนตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาจอมทอง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

ที่อยู่ : 399 ม.4 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
E-mail : 5511017@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5382-6981
โทรสาร : 0-5334-2093
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน