หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ : 69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
E-mail : 5511018@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5369-5470
โทรสาร : 0-5362-0024
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน