หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

นายกฤษดา อินทรวิชา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่สะเรียง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

ที่อยู่ : 19 ม.2 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
E-mail : 5511019@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5368-1368
โทรสาร : 0-5368-1368
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน