หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

นายพรพจน์ ฑีฆายุ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาลำพูน


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

ที่อยู่ : 266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
E-mail : 5511020@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5351-1072
โทรสาร : 0-5356-0901
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน