หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
นายพรพจน์ ฑีฆายุ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาลำพูน

ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
ที่อยู่ : 266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
E-mail : 5511020@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5351-1072
โทรสาร : 0-5356-0901
เลื่อนขึ้นข้างบน