หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

นายคมสัน สัมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

ที่อยู่ : 240 หมู่ 3 ถ.บ้านป่าป๋วย-หนองเขียด ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
E-mail : 5511021@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5398-0292
โทรสาร : 053-980292
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
: https://www.facebook.com/messages/t/217277928906303
: 053980292
เลื่อนขึ้นข้างบน