หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
นายคมสัน สัมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง

ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
ที่อยู่ : 240 หมู่ 3 ถ.บ้านป่าป๋วย-หนองเขียด ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
E-mail : 5511021@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5398-0292
โทรสาร : 053-980292

: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

: https://www.facebook.com/messages/t/217277928906303

: 053980292

เลื่อนขึ้นข้างบน