หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

นายกฤช เกษจรัล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาลำปาง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

ที่อยู่ : 440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
E-mail : 5511022@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5421-7157
โทรสาร : 0-5432-2880
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน