หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

นางอรวรรณ รัตนจักร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเกาะคา


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

ที่อยู่ : 273 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
E-mail : 5511023@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5428-1388
โทรสาร : 0-5432-6771
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน