หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเถิน


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

ที่อยู่ : ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52180
E-mail : 5511024@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5429-1598
โทรสาร : 0-5432-6771
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
เลื่อนขึ้นข้างบน