หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่

นายนพดล ปั้นรัตน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแพร่


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่

ที่อยู่ : 2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
E-mail : 5511025@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5451-1185
โทรสาร : 0-5452-2992
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน