หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

นายนุกุล แสงบุญมี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเด่นชัย


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

ที่อยู่ : 557 ม.11 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
E-mail : 5511026@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5461-3379
โทรสาร : 0-5461-3379
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน