หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง

นายโกวิทย์ สังธิ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาร้องกวาง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง

ที่อยู่ : 177 ม.6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
E-mail : 5511027@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5452-0565
โทรสาร : 0-5464-8358
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน