หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

นายเรืองเดช ริกากรณ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาน่าน


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

ที่อยู่ : ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
E-mail : 5511028@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5471-0578
โทรสาร : 0-5477-4639
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน