หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา

นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาท่าวังผา


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา

ที่อยู่ : 286 ม.5 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
E-mail : 5511029@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5479-9010
โทรสาร : 0-5479-9010
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน