หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

นายนิมิตร ปิ่นธานี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาพะเยา


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

ที่อยู่ : 1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
E-mail : 5511030@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5443-1090
โทรสาร : 0-5443-1090
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน