หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาจุน


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

ที่อยู่ : 13/5 ม.1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
E-mail : 5511031@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5445-9226
โทรสาร : 0-5442-0427
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน