หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

นายทวีศักดิ์ สุขก้อน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเชียงราย


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

ที่อยู่ : 1120 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
E-mail : 5511032@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5371-1655
โทรสาร : 0-5371-3008
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน