หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาพาน


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

ที่อยู่ : 2180 คลองชลประทาน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
E-mail : 5511033@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5372-1518
โทรสาร : 0-5372-2809
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน