หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง

นายณัชพร ชินวงค์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเทิง


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง

ที่อยู่ : 22 ม.15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57161
E-mail : 5511034@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5379-5666
โทรสาร : 0-5379-5666
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน