หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่สาย


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

ที่อยู่ : 314 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57000
E-mail : 5511036@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5373-1010
โทรสาร : 0-5373-2799
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
:
: https://www.messenger.com/t/184517138396272
เลื่อนขึ้นข้างบน