หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

นายชินโชติ สุวรรณเสน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่ขะจาน


ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

ที่อยู่ : 697 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
E-mail : 5511037@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5427-9145
โทรสาร : 0-5427-9145
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เลื่อนขึ้นข้างบน