หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาน่าน

ดูรายละเอียด

งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง

ดูรายละเอียด

สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 30 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 38 รายการ

ดูรายละเอียด

สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 17 รายการ

ดูรายละเอียด

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)

ดูรายละเอียด

ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนมูล หมู่4 และ หมู่9 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

ดูรายละเอียด

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

ดูรายละเอียด
เลื่อนขึ้นข้างบน