ผลการดำเนินการ กปภ.ข.9
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อ วันที่อัพเดต
1 2563 1.ผลการดำเนินงาน 2563 30 ก.ย. 63 10:21 น.
2 2563 2.TOP TEN 2563 30 ก.ย. 63 10:21 น.
3 2563 3.GRAPH ผลการดำเนินงาน 2563 30 ก.ย. 63 10:21 น.
4 2563 4.ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ ปี 2562-2563 30 ก.ย. 63 10:21 น.
5 2563 5.SLA รายงานการร้องเรียนจากลูกค้า 2563 30 ก.ย. 63 10:22 น.
6 2563 5.ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558-2563 13 ก.ค. 63 17:53 น.
7 2562 1.ผลการดำเนินงาน 2562 09 ม.ค. 63 15:36 น.
8 2562 2.TOP TEN 2562 09 ม.ค. 63 15:36 น.
9 2562 3.GRAPH ผลการดำเนินงาน 2562 09 ม.ค. 63 15:36 น.
10 2562 4.ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ ปี 2561-2562 09 ม.ค. 63 15:36 น.
11 2562 5.SLA รายงานการร้องเรียนจากลูกค้า 2562 09 ม.ค. 63 15:37 น.
12 2561 ผลการดำเนินงาน 2561 05 พ.ย. 62 09:07 น.
13 2560 TOP TEN 2560 05 พ.ย. 62 09:09 น.
14 2560 กราฟผลการดำเนินงานตาม KPI หลัก 09 ต.ค. 62 11:44 น.
15 2560 ผลการดำเนินงาน 2560 05 พ.ย. 62 09:07 น.
16 2560 ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ ปี 2559-2560 05 พ.ย. 62 09:13 น.
17 2559 ผลการดำเนินงาน 2559 05 พ.ย. 62 09:11 น.
18 2558 ผลการดำเนินงาน 2558 05 พ.ย. 62 09:11 น.
19 2557 ผลการดำเนินงาน 2557 05 พ.ย. 62 09:11 น.
20 2556 ผลการดำเนินงาน 2556 05 พ.ย. 62 09:11 น.
21 2555 ผลการดำเนินงาน 2555 05 พ.ย. 62 09:11 น.
22 2554 ผลการดำเนินงาน 2554 05 พ.ย. 62 09:11 น.
23 2553 ผลการดำเนินงาน 2553 05 พ.ย. 62 09:10 น.
24 2552 ผลการดำเนินงาน 2552 05 พ.ย. 62 09:10 น.
25 2551 ผลการดำเนินงาน 2551 05 พ.ย. 62 09:10 น.
26 19 พ.ย. 62 13:51 น.