หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

Luckchai Patanacharoen

ผอ.กปภ.ข.9

นางสาวชมนาถ พรสมผล

Chommanart Pronsompol

ผช.กปภ.ข.9

นางพนิดา เพ็ชรมาก

Panida Phetmak

ผอ.กองบริหารทั่วไป

นางสุภพรรณ เงินพลับพลา

Supapun Ngernplubplar

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

นายวิธร มาเอียด

Witorn Maaied

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายนิรัญ เจริญ

Nirun Charoen

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล

Pongsak Diewwilai

ผอ.กองระบบจำหน่าย

นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์

Somphong Chooprasit

ผอ.กองแผนและวิชาการ

เลื่อนขึ้นข้างบน