หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

Saowaros Khongtaweesak

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 1203

นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล

Pongsak Diewwilai

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 1201

นางพนิดา เพ็ชรมาก

Panida Phetmak

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 1209

นางสุภพรรณ เงินพลับพลา

Supapun Ngernplubplar

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 1101

นายนิรัญ เจริญ

Nirun Charoen

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 2101

นายจีรวัฒน์ มุกดา

Jeerawat Mookda

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 2201

นายครรชิต พูนพรพัฒนากุล

Kanchit Poonponputtanakool

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 5201

นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์

Somphong Chooprasit

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5334-3800 ต่อ 1301

เลื่อนขึ้นข้างบน