หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

151 ม.11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 0 5334 3800 โทรสาร 0 5334 3800

อีเมลล์ : 55110@pwa.co.th

: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

: https://www.messenger.com/t/PrPWA9chiangmai

: PWA 9 channel

: @PWA9

เลื่อนขึ้นข้างบน